Xin Cấp Phép Xây Dựng​

1. Xin cấp phép XD Nhà Dân

 • Thiết kế bản vẽ xin cấp phép xây dựng
 • Tư vấn thủ tục, quy trình xin cấp phép
 • Đại diện chủ nhà thực hiện các thủ tục xin cấp phép

2. Xin cấp phép cải tạo cặn hộ Chung cư

 • Thiết kế bản vẽ xin cấp phép xây dựng
 • Đại diện chủ nhà thực hiện các thủ tục xin cấp phép

3. Xin cấp Chỉ giới đường đỏ

 • Đạc hiện trạng xin cấp chỉ giới đường đỏ
 • Thực hiện các thủ tục xin cấp chỉ giới đường đỏ và số liệu hạ tầng

4. Tư vấn thủ tục đầu tư

 • Chuẩn bị hồ sơ xin thủ tục chuẩn bị đầu tư
 • Chuẩn bị hồ sơ xin thủ tục đầu tư dự án

5. Thực hiện thủ tục xin đầu tư

 • Đại diện CĐT xin quyết định chủ trương đầu tư
 • Xin thủ tục thỏa thuận TMB và phương án Kiến trúc
 • Xin thủ thục quyết định đầu tư

6. dịch vụ khác

 • Nhận tư vấn và thực hiện các thủ tục liên quan đến xin cấp phép xây dựng
 • Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết