chính sách bảo hành công trình

Công ty cổ phần site Việt nam kính gửi tới quý khách hàng chính sách bảo hành 2022

1. Phần thô (Móng - khung cột - sàn) Bê tông cốt thép

Phần thô (BTCT)  được bảo hành 60 tháng trong cách trường hợp nứt, lún và các biến dạng kết cấu do lỗi bên thi công nằng ngoài tiêu chuẩn. Từ chối Bảo hành trường hợp tự ý thay đổi thiết kế cũng như kết cấu.

2. Sơn tường Nội - ngoại thất

Sơn tường được bảo hành theo hãng sơn do chủ đầu tư lựa chọn, các quy định bảo hành và từ chối bảo hành theo nhà cung cấp.

3. Tường xây, trát tường

Tường xây, trát tường thời gian bảo hành 60 tháng cho các lỗi do đơn vị thi công. Từ chối bảo hành đối với các trường hợp lỗi do người dùng gây ra hoặc tự ý thay đổi kết cấu.

4. Các hạng mục khác

Các hạng mục khác được bảo hành 12 tháng tính từ thời điểm bàn giao và đưa công trình vào sử dụng.

5. Ốp tường, lát nền

Các hạng mục ốp tường, lát nền thời gian bảo hành 36 tháng do lỗi đơn vị thi công. Từ chối bảo hành đối với các trường hợp lỗi do người dùng gây ra hoặc tự ý thay đổi kết cấu.

6. Bảo hành chìa khóa trao tay

Đối với công trình theo hình thức chìa khóa trao tay chúng tôi bảo hành tổng thể cho các hạng mục 60 tháng kể từ ngày bàn giao và đưa công trình vào sử dụng.